Utvalgte prosjekter

Rørsystem for renseanlegg til landbasert oppdrettsanlegg

SPOT AS er valgt som leverandør av komplett pre-fabrikkerte rørsystem for nytt landbasert oppdrettsanlegg.

SINTEF TG12 - PA-BOK ver 1

NTNU valgte SPOT AS

NTNU valgte SPOT AS som leverandør for leveranse av komplett anlegg for drivstofforsyning ved SINTEF Oceans nye laboratorium i Norsk Havteknologisenter.

minatyrbilde skrei

Yara International valgte SPOT AS

Yara gjennomfører nå et prosjekt for å bygge et hydrogenanlegg produsert på fornybar kraft. Hydrogenet skal benyttes i produksjon av ammoniakk som deretter skal foredles videre til fullgjødsel eller brukes som fremtidig drivstoff.

Yara Porsgrunn, DVL Ny vannstreng 2.

Yara Porsgrunn, ved SSO, har gitt Spot AS kontrakten med å produsere og installere en ny vannrensestreng i DVL. Streng 2 er den siste oppgraderingen av vannrensestrengene, hvor streng 1 og 3 ble installert i 2014 og 2016. Inkludert i leveransen: Montering av kation-filter, montering av anion-filter, montering av filterdyser, produksjon og montering av rørsystemer…

Rensesystem for farlig avfall

Da det skulle leveres rense og rørsystemer for farlig avfall til prosessindustrien ble Spot AS valgt som hovedleverandør på rørsystemer, prosessutstyr og mekanisk installasjon. Prosjektet inkluderer innkjøp, rørproduksjon, produksjon av prosessutstyr og montasje av rør og utstyr, modifikasjoner, kran og NDT. Leveransen består av DN200-DN25 i 316 kvalitet, luft og prosessvann.   Prosjektet har en tidsramme…

orbital GE justert

Orbitalsveising av rørsystemer

Spot AS sine orbitalsveisere har bistått en global subsea leverandør med orbitalsveising på 19 ventiltrær. SPOT AS har levert maskiner og mannskap som har sveiset rør i dimensjoner  3/8″ til 3/4″.

Orbitalsveising Vest-Afrika

På kort varsel mobiliserte Spot AS to erfarne sertifiserte orbitalsveisere med komplett utstyr og maskiner for oppdrag i Mauritania i Vest-Afrika. For å mobilisere personell og sende utstyr til Vest-Afrika kreves det gode samarbeidspartnere i alle ledd, alt fra vaksinasjon til logistikk må være på plass. Etter fire hektiske uker var oppdraget utført, og personellet…

Renseanlegg for prosessindustrien

Spot AS er valgt som hovedleverandør på rørsystemer og prosesscontainer når det skal bygges nytt renseanlegg for kunde innenfor prosessindustri. Prosjektet hadde oppstart februar 2022 og ferdigstilles i september 2022. Inkludert i leveransen er innkjøp, rørproduksjon og montasje, kran og NDT. Materialet som er brukt er: DN300-DN65 i 304/316 kvalitet, medie i rør gass, luft og…

TAR 2022: Revisjonsstans på INOVYN, Rafnes

Spot AS var hovedleverandør av vedlikeholdsarbeid ved revisjonsstansen på Klorfabrikkene til INOVYN på Rafnes Industriområde. Inkludert i leveransen: Management planlegging og gjennomføring, mekanisk, rør/sveis, NDT, brann/entrevakt, isolasjon/maling, kran/transport/rigg, ventil, rengjøring, samt koordinering av plastrør, El/aut. oppdrag, DN15-DN1000 rør, i materiale 316L og Carbon Planleggingsfasen på prosjektet ble var desember 2021- mars 2022. Gjennomføringsfasen var  14.03.22-07.04.22…

Tåsenhjemmet

Medisinsk gassanlegg på Tåsenhjemmet

Som hovedleverandør på gassanlegg til Tåsenhjemmet vil Spot AS produsere og montere medisinsk gassanlegg til oksygen. Leveransen består av prosjektering, ROS analyser, innkjøp, produksjon, montasje og igangsettelse av anlegg. Prosjektet har oppstart i mai 2022 og ferdigstilles i november 2023.   Referansekunde oppgis på forespørsel.

Majorstuhjemmene

Medisinsk gassanlegg på Majorstuhjemmet 

Som hovedleverandør på gassanlegg til Majorstuhjemmet vil Spot AS produsere og montere medisinsk gassanlegg til oksygen. Leveransen består av prosjektering, ROS analyser, innkjøp, produksjon, montasje og igangsettelse av anlegg. Prosjektet har oppstart i mai 2022 og ferdigstilles i november 2023.   Referansekunde oppgis på forespørsel.

Hydrogenanlegg for Universitetet i Oslo

Spot AS har designet og bygget et 200 bar hydrogen og deuterium anlegg for forskning ved UiO, med reguleringsmuligheter fra 200 til 0,5 bar. Inkludert i prosjektet er planlegging, design, innkjøp, produksjon og testing. Leveransen består av: 6-12 mm orbitalsveis i materialet. 316L tubing. Medie i rør er hydrogen deuteriumgass.   Prosjektet sto ferdig februar…

Pumpestasjon, FMC

Spot AS har designet og bygget pumpe «skid» for FMC. Pumpesystemet er bygget for testing av subsea utstyr. Systemet yter trykk opp til 1050 bar med regulerings muligheter til svært lave trykk. Via følere på trykk, temperatur, mengder og hastigheter kan kunden styre systemet via PLS/HMI. Prosjektet ble utført i perioden mars 2019 til februar…

MEP2.0 Vistin Pharma

SPOT AS har som hovedleverandør på mekanisk arbeid bidratt  med  å utvide produksjonskapasiteten til metformin hos Vistin Pharma. Et nøkkelferdig prosjekt kalt «MEP 2.0» utføres i perioden juni 2021- april 2022. Inkludert i leveransen inngår: Innkjøp, rørproduksjon, stålproduksjon, isolasjon, stillas, kran, 3dje part sertifisering og NDT. Produksjonen besto av  DN15- DN400 i piping og instrumentluft,…

Mantelkjøling OVN11 Eramet Porsgrunn

Spot AS skal produsere og montere kjølevannsystemet for Ovn11 ved Eramet i Porsgrunn. Leveransen består av rør DN15-DN300 i materiale 316L. Installasjonen blir utført i revisjonsstansen våren/sommeren 2021.

DeNOx anlegg for Yara i Porsgrunn

Yara valgte Spot AS da det skulle bygges et nytt DeNOx anlegg for SS3 fabrikken i Porsgrunn. Anlegget erstattet eksisterende anlegg. Inkludert i leveransen: Fabrikasjon av rør DN25-DN1200 i AISI 321 og 304L kvalitet, plattformer/trapper, Isolasjon, rivning og montering. Yara Porsgrunn er en stor aktør i produksjonssystemet til Yara International ASA. Ved fabrikkanleggene i Porsgrunn…

CONSTO AS valgte SPOT AS

CONSTO AS valgte SPOT AS til totalunderentreprise leverandør for det medisinske gassanlegget ved nye Hammerfest sykehus. Vi er meget stolt av og bli foretrukket leverandør for dette spennende prosjektet, og befester SPOT AS sin  posisjon som leverandør av kritiske gass og væske systemer. Sammen med våre samarbeidspartnere er vi ansvarlig for og levere  ett medisinsk…

Vi leverer sentralgassanlegg til Norner

Backe Vestfold Telemark AS valgte SPOT AS til totalunderentreprisekontrakt til Norner sitt nye FOU bygg i Porsgrunn. Norner som er en global markedsleder innen industrielle polymerer FoU-tjenester, skal flytte inn i flotte lokaler langs Porsgrunnselven. SPOT AS skal prosjektere og levere sentralgassanlegget. Når hver kvadratmeter i bygget teller er det valgt en conteinerløsing for lagring…

Kjemikalieinnsprøytingssystem for PNC og Oslo vann og avløp

Spot AS har installert komplett anlegg for kjemikalieinnsprøyting til Bekkelaget renseanlegg på Oslo-Øst. Oppstart prosjekt var september 2019, og prosjektet sto ferdig i juni 2020. Inkludert i leveransen er Innkjøp og montasje av pumper, oppbygging av reguleringsstasjon og dyseteknikk. Materialet som ble benyttet var PVC og PE, skjøtene ble limet og sveiset i størrelse 1″…

LNG sentral

For kunde fikk SPOT AS i oppgave å demontere ett eksiterende LNG distribusjonsanlegg og bygget dette opp igjen på ny lokasjon. Større modifikasjoner ble utført for å møte dagens standard og nye sikkerhets funksjoner. 3dje parts godkjenning av anlegget ved ferdigstillelse Materialet i 316L, dimensjon på rør fra DN15- DN 100.

hydraulikk fmc

Ny Hydraulikk distribusjon hos FMC i Horten

Spot AS har bygget ny hydraulikk/glykol distribusjon på testsentret til FMC i Horten. Anlegget er bygget med superduplex tubing for å opprettholde korrekt innvendig diameter og maks trykk på 470 bar.  Totalt er det installert 700 meter rør inkludert reguleringskabinetter. Alle rørskjøter ble orbitalsveiset for å sikre potensielle lekkasjepunkter og redusere kostnader av superduplex fittings.…