INOVYN Uranus OBL piping

Prosjekt URANUS skal bytte ut likeretter-anlegget i Klorfabrikk 2, med tilhørende strømforsyning og støttesystemer. I den forbindelse skal det bygges tre nye bygg, og installeres nytt utstyr. SPOT AS har fått prosjektet med innkjøp og installasjon av det nye kjølevannsystemet til trafoer.

Kunde: INOVYN

Prosjekt: INOVYN Uranus OBL piping

Produksjon og montering av rørsystemer, stålsupporter, rørsko, sekundærstål og NDT.

Prosjektdetaljer:

  • Materiell: DN25-200 316L
  • Medie: Kjølevann