Orbital Sveis

SPOT AS har utstyr og sertifisert mannskap for orbitalsveising av røranlegg hvor kvalitetskravene er absolutte.

SPOT AS har utstyr og sertifisert mannskap for orbitalsveising av røranlegg, hvor tradisjonell bruk av klemrings koblinger/fittings, både av hensyn til plassproblematikk og ikke minst lekkasjerisiko ikke er tilfredsstillende, men kvalitetskravene absolutte.

Orbitalsveising er en sveisemetode hvor rør og rørkomponenter maskin sveises automatisk, basert på forhåndsdefinerte parametere og fiksert oppspenning. Resultatet er en høykvalitets sveiseforbindelse med overflater, inn- og utvendig,ingen annen konvensjonell sveisemetode kan gi.

Orbitalsveising er en svært kosteffektiv metode for produksjon av røranlegg, og egner seg like godt for serieproduksjon i verksted, som ute i felten. Mens dette så langt i hovedsak har fått innpass hos leverandører av sentralgassanlegg på sykehus og høyrisikoanlegg, er farmasøytisk- og næringsmiddelindustrien nå et område som virkelig fordrer denne metodens kvaliteter.

SPOT AS kan i dag utføre orbital sveising av rør opptil dia ¼‘‘ – 4‘‘ i de fleste aktuelle materialkvaliteter, på egne så vel som kundes prosedyrer. Flere av våre instrumentrørleggere har den nødvendige opplæring, sertifisering og erfaring som her kreves.

Referansekunder