Rørsystemer

SPOT AS er en komplett leverandør for tekniske rørinstallasjoner, og har fokus på effektivitet, kvalitet og renhet. Med bred erfaring fra vvs-teknisk, prosess-industri og olje/gass-bransjen, tar vi med oss det beste fra alle bransjer.

  • Prefabrikkerer rørsystemer med godkjente sveiseprosedyrer iht norsok og sertifiserte sveisere
  • Industri- og prosessanlegg
  • Næringsmiddel og farmasøytisk rørinstallasjon med og uten orbital sveising
  • Tekniske rørsentraler
  • Kjøleanlegg
  • Fjernvarmesentraler
  • Varmeanlegg
rorsystemer_1
rorsystemer_2

SPOT AS er ISO 3834-2 sertifisert og jobber etter strenge kvalitetskrav. Vi installerer og prefabrikkerer rør til prosess- og olje/gass-industrien.

Med store krav til dokumentasjon og sporbarhet, har vi opparbeidet oss en solid erfaring. Via et bredt leverandørnettverk, både på Østlandet og Vestlandet, har vi tilgang både på kompetanse og materiellet industrien krever.

Vi har utarbeidet egne sjekklister bygget på erfaring, og har kontroll i hvert ledd fra mottak til leveranse.

Referansekunder