HMS-politikk

Spot AS er en organisasjon som driver med produksjon av rørsystemer og mekaniske tjenester i eget verksted og ute hos kunder spredd over hele landet.

Spot AS mener at alle skader og yrkesbetingede sykdommer eller plager, så vel som skader på materiell, miljø og omdømme kan forebygges. Vi ser derfor på vårt HMS-arbeid som et langsiktig og nødvendig bidrag til selskapets økonomi, omdømme og videre vekst. Dette arbeidet innebærer også et ufravikelig krav til kvalitet, ytre miljø og er et fokus som styrer alt vi gjør.

HMS politikk

HMS system

Spot AS har Avonova Digital som HMS styringssystem.

Systemet er utviklet spesielt som et verktøy til det systematiske HMS-, og kvalitetsarbeidet og til internkontrollen. Systemet leverer funksjoner og moduler som gir virksomheter mulighet til å planlegge, utføre, evaluere og vedlikehold tiltak og bedriftens overordnede mål.

Herunder:

  • Enhetsinformasjon
  • Oppfølgning av personell
  • Systematisk HMS arbeid
  • Risikosenter
  • Hendelsesregisteret
  • Styrende dokumenter
  • Kartotek
  • Involvering av arbeidstakerne
  • Varslinger

SPOT RULES

Det viktigste SPOT AS som arbeidsgiver kan sørge for, og bidra til, er at alle kommer trygt hjem fra jobb, hver dag.

Å få til dette krever høy bevissthet på HMS og godt samarbeid på tvers av roller og avdelinger. SPOT AS fokuserer på kontinuerlig forbedring av sine systemer og prosedyrer, nøye planlegging av prosjekt og arbeidsoperasjoner, risiko- og prosjektstyring, ledelse og kompetanse.

SPOT AS har innført 6 livreddende regler; SPOT RULES. Disse reglene gjelder for alle SPOT AS sine prosjekter uavhengig av lokasjon. Reglene er laget med utgangspunkt i SPOT AS sine risikovurderinger av arbeidsoperasjoner og mange års erfaring fra industrien og bransjen generelt.

 

 

SPOT rules

Prekvalifisert

Spot AS er prekvalifisert i Achilles, Startbank og ISnett