MEP2.0 Vistin Pharma

SPOT AS har som hovedleverandør på mekanisk arbeid bidratt  med  å utvide produksjonskapasiteten til metformin hos Vistin Pharma. Et nøkkelferdig prosjekt kalt «MEP 2.0» utføres i perioden juni 2021- april 2022.

Inkludert i leveransen inngår: Innkjøp, rørproduksjon, stålproduksjon, isolasjon, stillas, kran, 3dje part sertifisering og NDT. Produksjonen besto av  DN15- DN400 i piping og instrumentluft, materiell 316L iht PED.

 

Les mer: https://www.lmi.no/2020/04/24/vistin-pharma-investerer-100-millioner-og-dobler-produksjonskapasiteten/