Rensesystem for farlig avfall

Da det skulle leveres rense og rørsystemer for farlig avfall til prosessindustrien ble Spot AS valgt som hovedleverandør på rørsystemer, prosessutstyr og mekanisk installasjon.

Prosjektet inkluderer innkjøp, rørproduksjon, produksjon av prosessutstyr og montasje av rør og utstyr, modifikasjoner, kran og NDT. Leveransen består av DN200-DN25 i 316 kvalitet, luft og prosessvann.

 

Prosjektet har en tidsramme på september 2022 til januar 2023.

 

Spot AS er stolte av å kunne bidra til grønn utvikling!