SPOT AS utfører prosjektet CN Expansion for YARA

Yara Porsgrunn utfører CN-Expansion prosjektet, for å øke tilgang på kalsiumnitratsmelte ved å øke kapasitet for å løse kalkstein i salpetersyre.

Nye oppløsningsprosessenheter i FGJ 2 blir installert, samt to nye lagertanker for flytende KS-produkter som vil gi økt oppetid i KS-produksjonen.

Prosjektdetaljer

  • Størrelse/materiale: DN15-600 i ulike typer rustfritt stål. Totalt ca 2250 meter.
  • Medie: Kalkstein, kalsiumnitratløsning, salpetersyre, prosessadditiver, damp, vann og luft
  • Tidsperspektiv: 01.03.2023 – 15.09.2024