Medisinsk gassanlegg på Tåsenhjemmet

Som hovedleverandør på gassanlegg til Tåsenhjemmet vil Spot AS produsere og montere medisinsk gassanlegg til oksygen. Leveransen består av prosjektering, ROS analyser, innkjøp, produksjon, montasje og igangsettelse av anlegg. Prosjektet har oppstart i mai 2022 og ferdigstilles i november 2023.

 

Referansekunde oppgis på forespørsel.