Pumpestasjon, FMC

Spot AS har designet og bygget pumpe «skid» for FMC. Pumpesystemet er bygget for testing av subsea utstyr. Systemet yter trykk opp til 1050 bar med regulerings muligheter til svært lave trykk. Via følere på trykk, temperatur, mengder og hastigheter kan kunden styre systemet via PLS/HMI.

Prosjektet ble utført i perioden mars 2019 til februar 2020. Inkludert i prosjektet er planlegging, design, innkjøp, produksjon og testing .

Produksjonen besto av 6-25 mm rør. Vann og metanol. 10-1050 bar. Medium pressure tubing.