Rørsystem for renseanlegg til landbasert oppdrettsanlegg

SPOT AS er valgt som leverandør av komplett pre-fabrikkerte rørsystem for nytt landbasert oppdrettsanlegg.

Systemet prefabrikeres i perioden Juni 2023 til Oktober 2023.

Rørsystemene som består av DN25-600 i materiell 316L rør, skal benyttes til blant annet slam, luft, vann, metanol til forskjellige formål for rensing av slam fra oppdrettsanlegget.

Prosjektdetaljer

  • Underleverandør på produksjon av rørsystemer
  • Størrelse/materiale/media: DN25-600 i materiell 316L
  • Tidsperspektiv: 20.06.2023 – 15.10.2023