Utvalgte prosjekter

Teekay valgte Spot AS

Til et produksjonsskip for olje og gass designet og produserte Spot AS fem prøvetakingsstasjoner. Stasjonene ble designet etter god dialog og planlegging med prosessoperatørene som skulle utføre prøvetaking. Stasjonene var ulike ut fra hvilke type gass/væske som skulle testes. I...

Laboratorie- og testcontainer

Spot AS sin kunde hadde arealutfordringer når de skulle etablere ny testavdeling. Spot AS fikk i oppgave å designe og produsere laboratorie- og testfasiliteter for H2S-gass under høyt trykk i en 40 ft container. Containeren ble fullt isolert, nødvendig ventilasjon...