Utvalgte prosjekter

Laboratorie- og testcontainer

Spot AS sin kunde hadde arealutfordringer når de skulle etablere ny testavdeling. Spot AS fikk i oppgave å designe og produsere laboratorie- og testfasiliteter for H2S-gass under høyt trykk i en 40 ft container. Containeren ble fullt isolert, nødvendig ventilasjon...