Utvalgte prosjekter

DeNOx anlegg for Yara i Porsgrunn

Yara valgte Spot AS da det skulle bygges et nytt DeNOx anlegg for SS3 fabrikken i Porsgrunn. Anlegget erstattet eksisterende anlegg. Inkludert i leveransen: Fabrikasjon av rør DN25-DN1200 i AISI 321 og 304L kvalitet, plattformer/trapper, Isolasjon, rivning og montering. Yara Porsgrunn er en stor aktør i produksjonssystemet til Yara International ASA. Ved fabrikkanleggene i Porsgrunn…

CONSTO AS valgte SPOT AS

CONSTO AS valgte SPOT AS til totalunderentreprise leverandør for det medisinske gassanlegget ved nye Hammerfest sykehus. Vi er meget stolt av og bli foretrukket leverandør for dette spennende prosjektet, og befester SPOT AS sin  posisjon som leverandør av kritiske gass og væske systemer. Sammen med våre samarbeidspartnere er vi ansvarlig for og levere  ett medisinsk…

Vi leverer sentralgassanlegg til Norner

Backe Vestfold Telemark AS valgte SPOT AS til totalunderentreprisekontrakt til Norner sitt nye FOU bygg i Porsgrunn. Norner som er en global markedsleder innen industrielle polymerer FoU-tjenester, skal flytte inn i flotte lokaler langs Porsgrunnselven. SPOT AS skal prosjektere og levere sentralgassanlegget. Når hver kvadratmeter i bygget teller er det valgt en conteinerløsing for lagring…

Kjemikalieinnsprøytingssystem for PNC og Oslo vann og avløp

Spot AS har installert komplett anlegg for kjemikalieinnsprøyting til Bekkelaget renseanlegg på Oslo-Øst. Oppstart prosjekt var september 2019, og prosjektet sto ferdig i juni 2020. Inkludert i leveransen er Innkjøp og montasje av pumper, oppbygging av reguleringsstasjon og dyseteknikk. Materialet som ble benyttet var PVC og PE, skjøtene ble limet og sveiset i størrelse 1″…

LNG sentral

For kunde fikk SPOT AS i oppgave å demontere ett eksiterende LNG distribusjonsanlegg og bygget dette opp igjen på ny lokasjon. Større modifikasjoner ble utført for å møte dagens standard og nye sikkerhets funksjoner. 3dje parts godkjenning av anlegget ved ferdigstillelse Materialet i 316L, dimensjon på rør fra DN15- DN 100.

hydraulikk fmc

Ny Hydraulikk distribusjon hos FMC i Horten

Spot AS har bygget ny hydraulikk/glykol distribusjon på testsentret til FMC i Horten. Anlegget er bygget med superduplex tubing for å opprettholde korrekt innvendig diameter og maks trykk på 470 bar.  Totalt er det installert 700 meter rør inkludert reguleringskabinetter. Alle rørskjøter ble orbitalsveiset for å sikre potensielle lekkasjepunkter og redusere kostnader av superduplex fittings.…

Jotun-Gimle

JOTUN valgte SPOT AS

JOTUN valgte SPOT AS som leverandør av trykkluft og spesialgassanlegg til sitt nye FOU bygg i Sandefjord. Gassanlegge i orbitalsveiset høyrene-syrefasterør. Ringleding i hele bygget med nitrogen og trykkluft. Nitrogen produseres fra levert generator. Seks forskjellige spesial-gasser fordeles i laboratoriet. Oppstart 2018 – ferdigstillelse 2020

Teekay valgte Spot AS

Til et produksjonsskip for olje og gass designet og produserte Spot AS fem prøvetakingsstasjoner. Stasjonene ble designet etter god dialog og planlegging med prosessoperatørene som skulle utføre prøvetaking. Stasjonene var ulike ut fra hvilke type gass/væske som skulle testes. I leveransen ble det også designet en transportabel rengjørings tralle for «crude» råolje. Inkludert i leveransen…

Laboratorie- og testcontainer

Spot AS sin kunde hadde arealutfordringer når de skulle etablere ny testavdeling. Spot AS fikk i oppgave å designe og produsere laboratorie- og testfasiliteter for H2S-gass under høyt trykk i en 40 ft container. Containeren ble fullt isolert, nødvendig ventilasjon med varmegjenvinning og komplett EX elektro anlegg ble produsert og installert. Containeren inneholder også komplett…