Vi leverer sentralgassanlegg til Norner

Backe Vestfold Telemark AS valgte SPOT AS til totalunderentreprisekontrakt til Norner sitt nye FOU bygg i Porsgrunn.

Norner som er en global markedsleder innen industrielle polymerer FoU-tjenester, skal flytte inn i flotte lokaler langs Porsgrunnselven.

SPOT AS skal prosjektere og levere sentralgassanlegget. Når hver kvadratmeter i bygget teller er det valgt en conteinerløsing for lagring og distribusjon av spesial-gasser. SPOT AS skal også designe og levere komplett produksjonsanlegg for trykkluft og Nitrogen plassert i en tilpasset ISO-Container.

Oppstart 2019 – ferdigstilles 2021