LNG sentral

For kunde fikk SPOT AS i oppgave å demontere ett eksiterende LNG distribusjonsanlegg og bygget dette opp igjen på ny lokasjon. Større modifikasjoner ble utført for å møte dagens standard og nye sikkerhets funksjoner. 3dje parts godkjenning av anlegget ved ferdigstillelse

Materialet i 316L, dimensjon på rør fra DN15- DN 100.