Kjemikalieinnsprøytingssystem for PNC og Oslo vann og avløp

Spot AS har installert komplett anlegg for kjemikalieinnsprøyting til Bekkelaget renseanlegg på Oslo-Øst. Oppstart prosjekt var september 2019, og prosjektet sto ferdig i juni 2020.

Inkludert i leveransen er Innkjøp og montasje av pumper, oppbygging av reguleringsstasjon og dyseteknikk. Materialet som ble benyttet var PVC og PE, skjøtene ble limet og sveiset i størrelse 1″ – 4 «.