JOTUN valgte SPOT AS

JOTUN valgte SPOT AS som leverandør av trykkluft og spesialgassanlegg til sitt nye FOU bygg i Sandefjord.

Gassanlegge i orbitalsveiset høyrene-syrefasterør. Ringleding i hele bygget med nitrogen og trykkluft. Nitrogen produseres fra levert generator. Seks forskjellige spesial-gasser fordeles i laboratoriet.

Oppstart 2018 – ferdigstillelse 2020