Teekay valgte Spot AS

Til et produksjonsskip for olje og gass designet og produserte Spot AS fem prøvetakingsstasjoner.

Stasjonene ble designet etter god dialog og planlegging med prosessoperatørene som skulle utføre prøvetaking. Stasjonene var ulike ut fra hvilke type gass/væske som skulle testes. I leveransen ble det også designet en transportabel rengjørings tralle for «crude» råolje.

Inkludert i leveransen var design, innkjøp, produksjon. Leveransen besto av 316 tubing rør.