Yara Clean Ammonia / Byggetrinn 1 og 2 av Hydrogenfabrikk

Yara Porgrunn invisterer i pilotprosjekt for det grønne skiftet.

Verdens største og første grønne hydrogenfabrikk blir nå etablert for Yara i Industriparken på Herøya. Dette blir Yaras og verdens største og første grønne hydrogenpilotfabrikk som nå blir implimentert inn i et rehabilitert bygg gjort klar for å starte opp ny grønn energiproduksjon på Herøya. Spot AS har vært Lindes foretrukne piping og mekanisk installatør siden oppstart av prosjektet i mai 2023. Fase 1 av fabrikken ble etablert sent i høst, og de første dråpene med hydrogen ble produsert. Nå i 2024 starter den siste delen av ferdigstillelsen.

Det viser seg at tysk ingeniørkunst i samarbeid med Spot AS fungerer godt, og vi gleder oss til fortsettelsen av byggetrinn 2.

Kunde: Yara

Prosjekt:Yara Clean Ammonia / Byggetrinn 1 og 2 av Hydrogenfabrikk

Produksjon og montering av rørsystemer, stålsupporter, rørsko, kran, stillas og NDT, samt andre service ytelser.

Prosjektdetaljer:

  • Materiell: DN15-DN 600 304L
  • Medie: Hydrogen, vann, luft og steam

Les mer om prosjektet: