NTNU valgte SPOT AS

NTNU valgte SPOT AS som leverandør for leveranse av komplett anlegg for drivstofforsyning ved SINTEF Oceans nye laboratorium i Norsk Havteknologisenter. Drivstoffanlegget skal serve laboratorieceller for testing av energisystemer primært til skip og havgående konstruksjoner, herunder utvikling av forbrenningsmotorer, brenselceller og hybride maskinerisystemer.

Kontrakten omfatter prosjektering, innkjøp, installasjon, og testing av rør- og kontrollsystem med tilknyttet utstyr.

SPOT AS skal nå sammen med representanter fra SINTEF – forskningsleder Anders Valland og seniorforsker Dag Stenersen – bygge og designe drivstoff anlegg for følgende drivstoff til morgendagens skipsmotorer:

  • HFO
  • MGO
  • Ammoniakk
  • Metanol
  • Hydrogen
  • Naturgass opp til 500bar

Les mer på : https://www.sintef.no/fagomrader/ocean-space-centre/laboratoriene-i-norsk-havteknologisenter/

 

«SPOT AS – for kritiske gass og væskesystemer»