Renseanlegg for prosessindustrien

Spot AS er valgt som hovedleverandør på rørsystemer og prosesscontainer når det skal bygges nytt renseanlegg for kunde innenfor prosessindustri. Prosjektet hadde oppstart februar 2022 og ferdigstilles i september 2022. Inkludert i leveransen er innkjøp, rørproduksjon og montasje, kran og NDT. Materialet som er brukt er: DN300-DN65 i 304/316 kvalitet, medie i rør gass, luft og wastewater.

Spot AS er stolte av å kunne bidra til grønn utvikling!