Yara International valgte SPOT AS

Hydrogen – Grønn utvikling! SPOT AS er stolte av å bli valgt som leverandør av Yara International

Yara gjennomfører nå et prosjekt for å bygge et hydrogenanlegg produsert på fornybar kraft. Hydrogenet skal benyttes i produksjon av ammoniakk som deretter skal foredles videre til fullgjødsel eller brukes som fremtidig drivstoff.

Ammoniakk, som ikke avgir CO2 ved forbrenning, forventes å bli neste generasjons drivstoff da det inneholder egenskaper som er ideelt egnet for hydrogenøkonomien. Ammoniakk krever ikke avkjøling til ekstreme temperaturer, og har høyere energitetthet enn flytende hydrogen, noe som gjør det mer effektivt å transportere og lagre. Videre gir produksjon av ammoniakk med fornybar energi null eller minimale klimagassutslipp.

 

Yara sitt prosjekt gjenbruker også et eldre industribygg, dette er med å sikre lave CO2 utslipp på anleggssiden. Prosjektet mottar støtte fra ENOVA.

 

Yara valgte SPOT AS som hovedleverandør for OBL Piping.

Prosjektet gjennomføres i perioden 01.02-31.03.2023 og inkluderer: Produksjon og montering av rørsystemer, stålsupporter, rørsko, kran, stillas og NDT. Materialet som er brukt: DN25-250 i materiell 304L. Medie i rør: Hydrogen, Vann, luft og steam

 

Les mer:

Første spadetak for grønn ammoniakk på Herøya (heroya-industripark.no)

Yara Clean Ammonia | Enabling the hydrogen economy | Yara International