Sveiseprosedyre titan til orbital

Når man er best på titansveising av rør, skal man med selvfølge også sveise det med Orbital- «automatisk sveising». I dag hadde SPOT AS besøk av 3parts inspektør fra FORCE for å verifisere og loggføre sveisemetoden.

Sveiseprøvene blir nå sendt til ett material laboratorium, der sveisen gjennomgår strenge tester. Når dette er bestått, utstedes det en WPQR, som er en godkjent sveiseprosedyre iht internasjonale standarder.

 

SPOT AS –   keeping up with welding technology!