Medisinsk gass

Vår prosjektleder Anders Sandvik har gjennomført sertifisering innenfor medisinske gassanlegg ved TIFU. Sertifiseringen inneholderinnføringer i regelverk og krav, prosjektering og montasje.

 

Januar 2022 sertifiserte vi også 11 montører i montasje- og loddeteknikk. Sertifiseringen har både praktisk og teoretisk prøve.

 

Med dette står vi enda bedre rustet til å gjennomføre små og store prosjekter innen helsesektoren.