ISO 14001-2015 Miljøledelsessystem

ISO 14001 er en internasjonalt anerkjent miljøsertifisering som hjelper bedriften med å redusere sin belastning på miljøet.  Arbeidet med utarbeidelse av dokumentasjon og

implementering av ISO 14001-2015 i Spot AS er i gang.

 

Vi har satt oss som mål å bli ISO sertifisert i løpet av 2022