Bedriftsbesøk av Skien Kommune

Ryktene om godt utført arbeid har spredd seg til de folkevalgte i Skien kommune! Tidligere henvendelser om bedriftsbesøk har vi høflig takket nei til, grunnet Covid og høy aktivitet i verkstedet. Denne gangen ryddet vi kalenderen og ønsket gjengen velkommen til SPOT AS! Torsdag 24/11 hadde vi storfint besøk Hedda Foss Five, Trond Ballestad, Helene Røsholt, Tord Auensen, Monika Lønnebakke og Anita Andersen!

Tema var tilrettelegging av næringstomter i kommunal regi. Slik det er nå, har ikke Skien kommune tilgengelige næringstomter for selskaper som vil etablere seg i Skien. Selv står SPOT AS i en situasjon der vi ikke får utvidet grunnet mangel på arealer. I følge næringssjef, Monika Lønnebakke, legger usikkerheten rundt RV36 trasè bånd på store arealer.

Vi flagget også viktigheten av verdiskapning i Grenland gjennom lokalt forankret eierskap. I dagens marked er de store leverandørene til prosessindustrien i Grenland utenlandske , og pengene blir sendt til for eksempel Tyskland, Sverige og Finland istedenfor at de blir reinvestert i lokal arbeidskraft som igjen fører til lokale solide industrileverandører.

Vi oppfordrer Hedda og Robin til å tenke stort og til Grenlands beste!