Kontroll og service

Eier eller bruker skal sørge for at det utføres jevnlig vedlikehold og service av utstyr og anlegg for å forhindre teknisk forfall som kan redusere sikkerheten. Mangelfullt vedlikehold vil øke faren for brann, gi dårligere fyringsøkonomi og bidra til økt forurensning av det ytremiljøet. Med vedlikehold menes utskiftninger, reparasjoner, utbedring av avvik, samt service for at ustyr og anlegg skal fungeresom forutsatt.

Vedlikehold må utføres av personell som har nødvendig vedlikeholds teknisk kompetanse og erfaring, og som kjenner til aktuelle metoder for systematisk vedlikehold. Dersom eier eller bruker ikke selv har nødvendig kompetanse for å utføre vedlikehold må slik kompetanse innhentes. Ihht. DSB sine retningslinjer.

SPOT as som sertifisert gassteknikker 2 innehar denne kompetansen og påtar oss service avtaler med ditt selskap.

Sjekkliste