Management system

Sertifikat NS-EN ISO 3834-2 - For produksjon/leveranse av rørsystemer.

Certificate-NS-EN-ISO-3834-2,-Spot-AS

HMS system

Spot AS har Avonova Digital som HMS styringssystem.

Systemet er utviklet spesielt som et verktøy til det systematiske HMS-, og kvalitetsarbeidet og til internkontrollen. Systemet leverer funksjoner og moduler som gir virksomheter mulighet til å planlegge, utføre, evaluere og vedlikehold tiltak og bedriftens overordnede mål.

Herunder:

  • Enhetsinformasjon
  • Oppfølgning av personell
  • Systematisk HMS arbeid
  • Risikosenter
  • Hendelsesregisteret
  • Styrende dokumenter
  • Kartotek
  • Involvering av arbeidstakerne
  • Varslinger

Godkjent lærerbedrift

SPOT AS er av Vestold og Telemark fylkeskommune godkjent lærebedrift i Industrirørlegger-faget i henhold til § 4-3 i opplæringsloven.

Godkjent faglig leder i Industrirørlegger-faget er Snorre Hennum.