Sentralgassanlegg

Distribusjonsanlegg for gass, skreddersydd etter dine behov.  Et sentralgassanlegg består i hovedsak av en eller flere gasskilder, som flaske, flaskebank eller tank, der gassen via trykkregulatorer, regulerer trykket ned til ett sikkert og ønskelig nivå.  Gassen føres videre i et helsveiset røranlegg, inn til uttaksposter.

Ved installasjon av ett sentralgassanlegg kan man montere ytterligere utstyr, som gir deg en alarm/indikasjon på når det er på tide og bytte gass. Du kan også få automatisk sidebytte, som bytter over til reserveflasker, slik at du til en hver tid har den gassen bedriften din trenger.

Ønsker man å flytte gassen på utsiden av bygget, eller lengre vekk på området,  leverer SPOT sentralgass-containere fra den helt enkle typen for oppbevaring av inertgasser, til komplette isolerte eksplosjonssikre gasscontainere til spesial- og brennbare gasser.

Det er mange fordeler med et sentral gass anlegg.

  • Du får utnyttet plassen dine lokaler
  • Sikkerhet, ingen trykksatte flasker i nærheten av dine arbeidere
  • Økonomi,  knyttet til færre flaske leier
  • Tidsbesparende ved bytte

Alle anlegg blir bygget etter gjeldene normer, iht. DSBs krav.

Sentralgassanlegg