Røranlegg

SPOT as er en komplett leverandør for tekniske rørinstallasjoner, og har fokus på effektivitet, kvalitet og renhet. Med bred erfaring fra vvs-teknisk, prosess-industri og olje/gass-bransjen, tar vi med oss det beste fra alle bransjer.  

  • Varmeanlegg
  • Kjøleanlegg
  • Fjernvarme sentraler
  • Tekniske rørsentraler
  • Næringsmiddel og farmasøytisk rørinstallasjon med orbital sveisning
  • Industrianlegg
  • Prefabrikkerer rørsystemer med godkjente sveiseprosedyrer iht norsok og sertifiserte sveisere.

SPOT as innehar sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.

SPOT as installerer og prefabrikkerer rør til prosess- og olje/gass-industrien.
Med store krav til dokumentasjon og sporbarhet, har vi opparbeidet oss en solid erfaring. Via et bredt leverandørnettverk, både på Østlandet og Vestlandet, har vi tilgang både på kompetanse og materiellet industrien krever.

Vi har utarbeidet egne sjekklister bygget på erfaring, og har kontroll i hvert ledd fra mottak til leveranse.