Medisinske gasser

Medisinsk oxygen, lystgass , pusteluft, nitrogenoksid, karbondioksid, lungetestgasser er de vanligste medisinske gasser brukt i Norge.

Det er absolutte krav til montasje og installasjon av medisinske gassanlegg. ISO standard 7396, er standarden som brukes i europeiske land ,mens vi her i Norden  ofte forholder oss til: SIS Håndbok 370 –Sikkerhetsnorm for medisinske gassanlegg.  Personell  i SPOT as er kurset og sertifisert iht til SIS HB 370.

Spot as installerer medisinske sentralgassanlegg både med tradisjonelle kobber rør og hardlodding sertifikat EN 13134. Eller med godkjente 3,16 rør og orbitalsveisning    

Medisinsk