Inert gasser

Inert gasser, som Argon, Nitrogen, Helium er gasser som ikke vil reagere med stoffer som brenner, og vil ta opp plassen for oksygen i lufta.

Argon brukes til beskyttelse mot luftens oksiderende effekt i sveisning og skjæring, typisk dekkgass. Nitrogen brukes i rekke næringer som matvareindustri, metallindustri og teknisk industri. Flytende nitrogen har en meget god kjølende effekt.

SPOT installerer og dimensjonerer inert gasssystemer. Ved bruk av orbitalsveisning blir det en effektiv installasjon, samtidig som renheten i systemet opprettholdes.

Ved fryseanlegg monteres syrefaste pre-isolerte rør. Rørsystemet har ofte en dimensjon under 1"/33,7 mm dimensjon fra gasskilde inn i næringsbygg, via takkonstruksjon frem til kjøleapparat/spiral. Rørene må sveises, og ofte kreves det mye bruk av lift. Ved bruk av orbitalsveisning sveiser man 30% raskere og feilfritt, samtidig som man får et 100% rent anlegg.        

Inert gass